فایبر گلاس قزوین

فایبرگلاس قزوین

فایبرگلاس قزوین

طایفه - 09121823047 - 09199293047
02833297372 - 02833297373
تماس و سفارش از طریق :
آخرین تولیدات کارگاه
مخزنهای گرد استوانه ای در حجمهای مختلف و قابلیت روی هم قرار گرفتن  
مخزنهای گرد استوانه ای فایبر گلاس

مخزنهای گرد استوانه ای فایبر گلاس

توضیحات بیشتر / سفارش

برخی از مشتریان ما