فایبر گلاس قزوین

فایبرگلاس قزوین

فایبرگلاس قزوین

طایفه - 09121823047 - 09199293047
02833297372 - 02833297373
تماس و سفارش از طریق :
آخرین تولیدات کارگاه
تراف و سینی ، جهت استفاده در پرورش ماهی تجهیزات آبزی پرور      
تراف و سینی ، جهت استفاده در پرورش ماهی

تراف و سینی ، جهت استفاده در پرورش ماهی

توضیحات بیشتر / سفارش
ساخت استخرهای تمام فایبر جهت استفاده در مصارف کشاورزی و نگهداری اسید در کارخانجات ،این استخرها قابل جابجایی میباشند  
استخرهای تمام فایبر جهت آبیاری کشاورزی

استخرهای تمام فایبر جهت آبیاری کشاورزی

توضیحات بیشتر / سفارش

برخی از مشتریان ما